ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na článek v deníku Právo ze dne 25. 1. 2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv upřesňuje informace zveřejněné v deníku Právo ze dne 25. 1. 2012 „Připravovaná novela zákona jde proti nelegálnímu vývozu léčiv“.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) se dlouhodobě aktivně věnuje fenoménu masivního prodeje léčiv určených pro české pacienty do jiných zemí. Příčinou je atraktivita nízkých cen léků v ČR a nemravný zisk, kterého lze dosáhnout prodejem do zahraničí namísto zásobování české populace. V některých případech prodeje je výrazně omezena dostupnost léčiv pro české pacienty. V rámci kompetencí daných zákonem SÚKL pravidelně provádí kontroly distributorů, které se zaměřují na nakládání s léčivými přípravky. V roce 2010 SÚKL provedl celkem 267 inspekcí distributorů. Na zvyšující se zájem o tuto činnost reagoval v roce 2011 i SÚKL zvýšeným množství provedených inspekcí, a to v celkovém počtu 317. 

 

Následující graf znázorňuje zvyšující se počet distributorů a zároveň i zvyšující se počet inspekcí.

Ze strany SÚKL se tedy jedná o pravidelné a opakované kontroly, které mají zamezit chybám (ať už záměrným či neúmyslným), kterých se distributoři v této oblasti dopouštějí.

Samotný zvýšený zájem provozovatelů lékáren o povolení distribuční činnosti je jasně patrný z přehledu subjektů s tímto povolením. K 31. 12. 2011 SÚKL evidoval 382 aktivních oprávnění k distribuci léčivých přípravků. Z toho 155 distributorů (41 % všech DISTRIBUTORŮ) bylo zároveň i provozovatelem lékárny (lékáren).

Oproti 31. 12. 2010 došlo ke zvýšení počtu distributorů o 75 (rok 2010 - 307 subjektů povolení k distribuci). Nárůst počtu distributorů 2011/2010 šel výhradně za provozovateli lékáren, kteří si rozšířili činnost nakládání s léčivy o distribuci léčiv.

I přesto, že se jedná o dvě samostatné činnosti, řešil SÚKL nelegální obchodní praktiky. V případě, že provozovatel nakupuje léčiva do své lékárny a až pak část z nich převede na distribuční sklad, dopouští se správního deliktu podle zákona o léčivech. Za takovýto způsob nákupu a prodeje byla již v roce 2011 pravomocně uložena pokuta ve výši 200.000 Kč.

Na tuto problematiku SÚKL upozornil jako první, a to již v srpnu 2010.

 

 

 

Tiskové a informační oddělení
25. 1. 2012

Klinické studie