ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na článek v Deníku

Státní ústav pro kontrolu léčiv upřesňuje informace uvedené v článku Deníku "Efedrin by měl být bez předpisu, uvařit drogu bude snadnější" ze dne 9.5.2009.

V článku bylo uvedeno: "Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL) plánuje do půl roku uskutečnit lékovou revoluci. Léky s efedrinem a kodeinem by se totiž měly prodávat volně. ... Zatímco léky s pseudoefedrinem jsou od května kvůli masivnímu zneužívání k výrobě pervitinu k dostání jen na občanku a v omezeném množství, opačná cesta čeká podle šéfa SUKL Martina Beneše léky s efedrinem a kodeinem. Dnes jsou k dostání pouze na předpis, ještě letos by se ale mohly prodávat volně."

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL) by rád tuto informaci uvedl na pravou míru. Informace o tom, že SÚKL plánuje přeřazení léčivých přípravků s efedrinem a kodeinem do kategorie volně prodejných léčiv, se nezakládá na pravdě.

Léčivé přípravky obsahující kodein jsou dle stávajícího zákona o návykových látkách (č. 167/1998 Sb.) zařazeny mezi omamné látky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis.

Citace zákona:
§ 13
(1) ..... Jedná-li se o léčivé přípravky obsahující návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 tohoto zákona a současně uvedené i v příloze č. 8 tohoto zákona, mohou být vydávány v lékárně na recept nebo žádanku bez označení modrým pruhem.

Tyto přípravky tedy není možné vydávat volně, bez lékařského předpisu.

V rámci Parlamentem ČR nedávno schválené novely zákona o návykových látkách je navržena možná změna výdeje u přípravků obsahujících efedrin a to:

Citace z navržené novely zákona:
§ 13

Léčiva obsahující návykové látky a léčiva obsahující efedrin a pseudoefedrin mohou být vydávána v lékárně osobě, které nebylo vydáno povolení k  zacházení, pouze na recept, žádanku nebo bez receptu s omezením.

Úmysl přeřadit přípravky s obsahem efedrinu do volného prodeje SÚKL nikdy nedeklaroval!

SÚKL byl dotazován na stanovisko k probíhajícímu legislativnímu procesu změny zákona o návykových látkách. Ten by měl umožnit výdej léčiv s obsahem efedrinu a pseudoefedrinu na předpis i bez lékařského předpisu s omezením. Stanovisko SÚKL k tomuto je, že pokud přípravek vykazuje vysoký potenciál pro samoléčbu pacienta a slouží k podpůrné léčbě, lze případně uvažovat o jeho přeřazení do kategorie výdeje bez lékařského předpisu s omezením, tzn. do kategorie umožňující omezit rizika zneužívání léčiv.

Dále by SÚKL rád opakovaně zdůraznil, že přeřazení jakékoliv skupiny léčiv do kategorie bez lékařského předpisu s omezením předchází bude vždy předcházet široká debata s držiteli současných rozhodnutí o registraci i s odbornými společnostmi.  

Tiskové a informační oddělení SÚKL
11.5.2009

Klinické studie