ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na článek v časopise Dieta

V časopise Dieta, vydavatel Mladá fronta a. s., byl 5. 4. 2011 zveřejněn článek „Pilulky, zn. na dietu“, kde jsou mimo jiné uvedeny zavádějící a nepřesné informace.

Článek je pro čtenáře klamný, jelikož informuje mimo jiné o léčivých přípravcích na lékařský předpis, u nichž byla pozastavena registrace (Meridia a Lindaxa), a tudíž nejsou na trhu k dispozici. Pozastavení registračního rozhodnutí uvedených léčivých přípravků doporučila Evropská léková agentura (EMA) z důvodu zvýšeného rizika závažných nefatálních kardiovaskulárních příhod, jako je cévní mozková příhoda nebo infarkt, viz https://www.sukl.cz/sdeleni-sukl-ze-dne-19-03-2010 .

 

V části článku „Volně prodejné přípravky na hubnutí“ jsou nesprávně společně uvedeny volně prodejné léčivé přípravky a doplňky stravy. Autorka článku sice u některých přípravků upozorňuje, že jde „pouze o doplňky stravy“, i přesto se však jedná o zcela odlišné kategorie, které je třeba důsledně oddělovat, jelikož rozdíly mezi nimi jsou pro spotřebitele/pacienta zcela zásadní.

 

U léčivého přípravku je hodnocena jakost, bezpečnost a účinnost – to vše je podloženo výsledky klinických studií. Jejich uvedení na trh je možné pouze s podmínkou platné registrace, tu při splnění náročných podmínek uděluje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) nebo Evropská komise. Bezpečnost je navíc sledována a vyhodnocována po celou dobu, kdy je přípravek uváděn do oběhu (jak ze strany SÚKL, tak ze strany držitele rozhodnutí o registraci).

Doplněk stravy je zpravidla potravina s vysokým obsahem vitaminů, minerálních či jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, sloužící k doplnění běžné stravy na úroveň příznivě ovlivňující zdravotní stav člověka, alternativa k registraci léčivých přípravků u doplňků stravy však neexistuje. Účinky deklarované výrobcem nejsou u doplňků stravy nikým ověřovány, není posuzována jejich účinnost. Navíc nemohou být, narozdíl od léčivých přípravků, určeny k léčbě ani prevenci onemocnění.

 

Obecně pak platí, že uvádění názvů léků na předpis pro účely informování široké veřejnosti může být v rozporu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. Za reklamu se totiž může považovat i šíření informací týkajících se léčivého přípravku, zejména jeho léčebných nebo preventivních účinků, třetí osobou, a to i tehdy, jestliže tato třetí osoba jedná z vlastního podnětu a právně i fakticky zcela nezávisle na výrobci nebo na prodejci takového léčivého přípravku.

 

 

 

Tiskové a informační oddělení
7. 4. 2011

Klinické studie