ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na článek MFD z 14. 1. 2016 „Úložiště receptů stálo 165 milionů. Zbytečně“

SÚKL reaguje na zavádějící tvrzení Lenky Petrášové, která je autorkou článku „Úložiště receptů stálo 165 milionů. Zbytečně“, Mladá Fronta Dnes, zde dne 14. 1. 2016.

Není pravdou, že by centrální úložiště bylo vybudováno zbytečně! Centrální úložiště je pro SÚKL nezbytné a jeho zřízení a provozování stanoví zákon o léčivech. Byť SÚKL tuto záležitost několikrát veřejně vysvětlil, stále dochází ze strany vybraných médií, která se SÚKL dlouhodobě věnují, k nepochopení či k záměrnému uvádění nepravdivých informací. Sám název článku je přinejmenším zavádějící. 

„Díky tomu se však ukázalo, že lékový úřad je v podstatě schopen veškerou agendu zajistit vlastními silami. A to přesto, že ještě 2. listopadu loňského roku ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček žádal vládu o 50 milionů korun na zakázku pro tuto firmu s tím, že jinak „dojde k ochromení zákonných povinností zadavatele“. Nyní to popírá.“, je v článku uvedeno.

SÚKL upozorňoval na to, že pokud budou ze dne na den ukončeny služby poskytované společností Tronevia a. s., nebude moci dostát některým svým zákonným povinnostem, jako je například provoz elektronické preskripce. Ta doposud nebyla zprovozněna. Ostatní agendy je SÚKL dočasně schopen zajistit prostřednictvím náhradních řešení, která však v žádném případě není možné provozovat dlouhodobě.

Vyhlašované veřejné zakázky v průběhu roku 2015 měly zajistit, aby služby nebyly ukončeny okamžitě, ale aby se vytvořilo přechodné období, během kterého bude moci SÚKL zajistit náhradní či nová řešení. Veškeré kroky činil SÚKL zcela transparentně, postupoval v souladu se všemi právními předpisy a tak, aby mohl všemi současně dostupnými prostředky zajistit chod Ústavu a bezpečnost českých pacientů, a to za vynaložení co nejnižšího objemu finančních prostředků. 

 

Tiskové a informační oddělení
14.  1.  2016


Klinické studie