ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na článek MF Dnes ze dne 23. 1. 2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) uvádí na pravou míru mylné a zavádějící informace, které uvedla v článku „Kmenové buňky pro diabetiky: proplácení se odkládá“ redaktorka Lenka Petrášová.

Redaktorka v článku uvádí, že „Prozatím je totiž stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv k hrazení nové metody přímo z pojištění negativní.“

Tato informace není pravdivá! Státní ústav pro kontrolu léčiv je správní orgán, jehož úkolem je zajistit, aby na českém trhu byly dostupné kvalitní, účinné a bezpečné léčivé přípravky.

Oblast léčebných metod ze zákona Ústavu nepřísluší, a tedy se ani nemůže vyjadřovat či jakkoli jinak řešit úhrady léčebných metod ze zdravotního pojištění.

Pokud jde o oblast lidských tkání a buněk, pak Ústav pouze provádí dozor nad darováním, opatřováním, vyšetřováním, zpracováním, skladováním a distribucí směřující k zajištění jejich jakosti a bezpečnosti. Součástí této činnosti je vydávání povolení k činnosti tkáňového zařízení, odběrového zařízení nebo diagnostické laboratoře (nikoli však schvalování léčebných metod), provádění kontrol, sledování závažných nežádoucích událostí a reakcí nebo podezření na ně, a v případě pochybností rozhodování, zda jde o tkáně a buňky podléhající regulaci zákonem č. 296/2008, o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk.

Přestože Ústav na tuto skutečnost soustavně upozorňuje a tato informace byla redaktorce Lence Petrášové poskytnuta v rámci odpovědí na její otázky ohledně této oblasti, není zřejmé, z jakého důvodu paní redaktorka uvádí nepravdivé informace. Ústav ji vyzval k provedení opravy uvedených informací.

 

Tiskové a informační oddělení
23. 1. 2015

Klinické studie