ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na článek Deníku AHA! „Nejlepší volně prodejné léky“

Státní ústav pro kontrolu léčiv reaguje na článek Deníku Aha! publikovaný dne 5. 5. 2011 „Nejlepší volně prodejné léky“, který je pro čtenáře klamný a zavádějící.

Autor článku se v úvodu odkazuje na zveřejněné výsledky výzkumu společnosti Edukafarm, která vyhodnotila mínění českých lékárníků o tom, jaké přípravky pacientům nejvíce doporučují. Celkové vyznění článku je však zavádějící, neboť v něm jsou společně uvedeny jak léčivé přípravky, tak doplňky stravy. Některé přípravky jsou navíc nesprávně uvedeny jako volně prodejné, ačkoli jsou ve skutečnosti dostupné výhradně na lékařský předpis.

Rozdíl mezi registrovaným léčivým přípravkem a doplňkem stravy je pro zákazníka/pacienta zcela zásadní.

Léčivý přípravek je hodnocen z hlediska jakosti, bezpečnosti a účinnosti. Tato hodnocení jsou podložena výsledky klinických studií. Uvádět takový přípravek na trh je možné v tom případě, že má platnou registraci, kterou po splnění náročných podmínek uděluje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) nebo Evropská komise. Bezpečnost léčivého přípravku je navíc sledována a vyhodnocována po celou dobu, kdy je přípravek uváděn do oběhu, a to jak ze strany SÚKL, tak ze strany držitele rozhodnutí o registraci.

Doplněk stravy je potravinou s vysokým obsahem vitaminů, minerálních nebo jiných látek s nutričním či fyziologickým účinkem, který slouží k doplnění běžné stravy na úroveň příznivě ovlivňující zdravotní stav člověka. Alternativa k registraci léčivých přípravků u doplňků stravy ale neexistuje. Účinky uvedené výrobcem nejsou u doplňků stravy nikým ověřovány, není posuzována jejich účinnost. Z těchto důvodů těmto přípravkům nemohou být přisuzovány léčivé nebo preventivní účinky.

Článek vůbec nezohledňuje zmíněné rozdíly mezi jednotlivými produkty a z tohoto důvodu je pro čtenáře značně zavádějící.

 

 

 

Tiskové a informační oddělení
6. 5. 2011

 

Klinické studie