ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na článek ČTK

Dne 28.1.2008 byl agenturou ČTK zveřejněn článek o spotřebě léčiv v České republice. Článek však obsahoval nepřesné informace.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) každoročně zpracovává spotřeby léčivých přípravků v České republice. Z předběžných výsledků vyplývá neshoda mezi údaji uvedenými agenturou IMS Health v článku nazvaném "Prodej léků v ČR loni vzrostl o 4,4 pct. na 321 mil. balení".

SÚKL zpracovává údaje o množstevních objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězem, které byly získány z hlášení subjektů oprávněných v ČR distribuovat léčivé přípravky. Předmětem hlášení jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, dalších zdravotnických zařízení, pokud se jedná o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv a dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům.
Údaje se vztahují k léčivým přípravkům, které lze v ČR uvádět na trh na základě platné registrace SÚKL nebo registrace schválené centralizovaným postupem EU, k léčivých přípravkům povoleným v tzv. specifickém léčebném programu a k přípravkům neregistrovaným, dodaným na základě lékařského předpisu pro konkrétního pacienta.  

Podrobnější informace ke spotřebám budou uveřejněny na internetových stránkách SÚKL v průběhu 1Q 2008 a také ve Výroční zprávě o činnosti SÚKL. 

 

Trh s léky v ČR dle SÚKL

Rok

Počet balení

(mil. ks)

Hodnota ex-factory

(mld. Kč)

2007

343

50,116

2006

330

44,480

2005

369

46,826

 

Trh s léky v ČR dle IMS Health 

Rok

Počet balení

(mil. ks)

Hodnota ?

(mld. Kč)

2007

322

44,0

2006

310

39,6

2005

323

39,8

Klinické studie