ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce na tvrzení společnosti Rohlík.cz, že „schvalování rozvozu léků bylo zdlouhavé kvůli požadavkům SÚKL“

Společnost Rohlík.cz nebyla a ani nemůže být partnerem Státního ústavu pro kontrolu léčiv, neboť není oprávněna k zacházení s léčivými přípravky. Rohlík.cz pouze zajišťuje přepravu léčiv pro jiný oprávněný subjekt. Zásilkový výdej může nabízet pouze provozovatel lékárny, nikdo jiný. 

Léčivé přípravky tak nemohou být nabízeny přímo na stránkách společnosti Rohlík.cz. Lékárna musí mít svou vlastní nabídku tak, aby bylo z pohledu zákazníka zřejmé, že léčivé přípravky objednává u oprávněného subjektu. Prodej léků na webu s potravinami není možný, lze pouze odkázat na subjekt, který je oprávněn toto zajišťovat.

Státní ústav pro kontrolu léčiv je povinen ověřit splnění zákonných požadavků zásilkového výdeje léčivých přípravků. Všechny internetové stránky související se zásilkovým výdejem léčivých přípravků musejí být opatřeny logem EU pro zásilkový výdej. To je přiděleno na základě zvláštní smlouvy mezi provozovatelem lékárny a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Toto logo přitom nesmí být použito na internetových stránkách dalších osob ani na stránkách s jiným nesouvisejícím sortimentem.

Toto vše tedy musely obě společnosti zohlednit a zapracovat. Státní ústav pro kontrolu léčiv vnímá, že řízení trvalo poměrně dlouhou dobu, avšak jednalo se o kroky, které ústav nemohl svou činností jakkoliv ovlivnit.

Očkování

Klinické studie