ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce na avizovanou žalobu České lékárnické komory v souvislosti s opožděnými dodávkami léků

Za posledních deset měsíců, tedy od prosince 2017, obdržel Státní ústav pro kontrolu léčiv pouze 6 podnětů na prověření dostupnosti konkrétních léčivých přípravků. V žádném z nich nebylo zjištěno porušení zákona, neshledali jsme tedy důvod pro uložení pokuty. Ustanovení v zákoně týkající se povinnosti dodávek je právně nevymahatelné. Nevymahatelnost je způsobena zejména nejistotou při počítání tržních podílů distributorů. Zákon totiž nedefinuje, jak takové tržní podíly počítat.

Žaloba, kterou chce Česká lékárnická komora podat, je legitimním nástrojem, jakkoliv s námi lékárníci na toto téma nikdy osobně nejednali a komunikují s námi opět výhradně prostřednictvím médií.

Státní ústav pro kontrolu léčiv chápe obavy lékárníků, avšak v gesci Státního ústavu pro kontrolu léčiv není zajištění dostupnosti léčby. Obecně řečeno, nemůžeme přinutit farmaceutickou firmu, aby přerušené nebo ukončené dodávky k nějakému datu obnovila. 

Státní ústav pro kontrolu léčiv má za to, že pro pacienty dělá maximum, když například i nad rámec zákona vyhodnocuje nahraditelnost léčivých přípravků. Tuto informaci pak zveřejňuje na svých webových stránkách zpravidla do tří dnů od hlášení o přerušení dodávek. Pokud je léčivý přípravek nenahraditelný a pokud zároveň držitel rozhodnutí o registraci avizuje, že bude nedostupný delší dobu, a došlo by tak k ohrožení dostupnosti léčivého přípravku nezbytného pro poskytování zdravotní péče, SÚKL informuje Ministerstvo zdravotnictví. To se tím dále zabývá, neboť právě v jeho kompetenci je zajistit jinou léčbu.

Česká lékárnická komora vzbuzuje bohužel dojem, že výpadky léků jsou systémový problém českého trhu. Tak tomu ale není. S výpadky léčiv se potýkají všechny země EU.


Kontakty pro média: Mgr. Barbora Peterová, tisková mluvčí, tel. 723 707 619, barbora.peterova@sukl_cz (tiskove@sukl_cz)

Klinické studie