ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Průzkum SÚKL: Lékaři stále více používají eRecept. Většina lékárníků nahlíží do lékového záznamu pacientů

Na elektronický recept běžně předepisuje léky osmdesát procent lékařů, to je výrazně víc než před třemi lety. Technické potíže se objevují jen výjimečně. Vyplývá to z pravidelného průzkumu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ten také ukázal, že většina lékárníků alespoň občas využívá lékový záznam pacienta. Díky této funkcionalitě eReceptu lze například zabránit nevhodné kombinaci léků.


21. 10. 2021


Vystavení elektronického receptu je dnes už běžnou součástí návštěvy lékaře. Jeho obliba stoupá jak u pacientů, tak u lékařů. Zatímco před třemi lety jej používalo na denní bázi jen 56 procent lékařů, aktuální data ukazují, že nyní jej bezproblémově používá 80 procent z nich. Lékaři navíc potvrzují, že technické potíže s eReceptem řeší jen minimálně. „Mám velkou radost, že eRecept prokázal svůj smysl a technické problémy jsou výjimkou. Před třemi lety se stal tento nástroj IT projektem roku a vidím v něm ještě veliký potenciál,“ říká ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Zkušenosti s hlášením podezření na nežádoucí účinky

Průzkum SÚKL se pravidelně zaměřuje také na zkušenosti lékařů s podezřeními na nežádoucí účinky léčiv a s jejich hlášením. Výsledky ukazují, že 52 procent lékařů se s nimi v praxi setkává jen velmi vzácně, nejvýše 1x ročně. Devatenáct procent z nich se s nežádoucími účinky dosud nesetkalo. „Bezpečnost léčivých přípravků se sleduje po celou dobu, kdy je lék na trhu a pacienti jej užívají. Je totiž důležité si uvědomit, že neexistuje léčivý přípravek, který by neměl žádný případný nežádoucí účinek,“ komentuje výsledky Storová.

Většina lékařů (91 procent) taktéž uvádí, že hlášení podezření na nežádoucí účinky léků by zaslali na SÚKL. Zároveň ale z průzkumu vyplývá, že tři čtvrtiny z těch, kteří se již někdy setkali s podezřením na závažný nežádoucí účinek léku, to nenahlásily. Oproti tomu čtrnáct procent z nich tuto skutečnost oznámilo několikrát, dvanáct procent jednou. „Hlášení podezření na nežádoucí účinky má opravdu smysl, pomáhá k bezpečnému užívání léků. Lékaři a všichni zdravotničtí pracovníci mají zákonem danou povinnost hlásit na SÚKL svá podezření na závažné či neočekávané nežádoucí účinky,“ připomíná Storová.

Farmaceuti hlídají nebezpečné kombinace léků

Zabránit nevhodným kombinacím léků či duplicitnímu předepisování může lékový záznam pacienta. Spuštěn byl v červnu minulého roku a díky jeho záznamům mohou zdravotničtí profesionálové získat rychle přehled o lécích, které byly pacientovy předepsány. A to může zachraňovat životy. Průzkum SÚKL ukázal, že více než lékaři jej však aktivně využívají v denní praxi lékárníci. Ač v omezené míře, ale alespoň občas do něj nahlíží většina lékárníků. U každého pacienta tak činí dvě procenta lékárníků, u některých pacientů 30 procent lékárníků, výjimečně do lékového záznamu nahlíží 39 procent lékárníků. „Lékový záznam je poměrně mladou funkcionalitou platformy eRecept. Ukazuje se, že pomáhá ve zlepšování kvality poskytované péče. Jsem opravdu ráda, že kolegové farmaceuti jej při své práci využívají a vnímají jeho výhody,“ uvádí Storová.

Šetření se věnovalo i paralelní preskripci. Většina respondentů průzkumu z řad lékárníků potvrdila, že už se během své práce setkali se situací, kdy jednomu pacientovi byly předepsány léčivé přípravky se stejnou účinnou látkou od více lékařů. Podobně je tomu i v případě paralelního předepsání léků, jejichž užívání se ovšem vylučuje. Pokud k takové situaci dojde, lékárníci se ponejvíce (62 procent) obracejí na předepisujícího lékaře, část léky nevydá (18 %).

O kombinaci léků se zajímají i lékaři. Téměř 80 procent jich uvádí, že vždy při předepisování léků zjišťují, jaké další medikamenty jejich pacienti případně užívají. Alespoň občas do lékového záznamu nahlíží 40 procent lékařů, ukázalo šetření SÚKL.

Pravidelného průzkumu Státního ústavu pro kontrolu léčiv se zúčastnilo tisíc lékařů a tisíc lékárníků, využita byla metoda telefonického dotazování. 

Výzkum Zdroje a využívání informací v oblasti léčiv proběhl letos od března do května. Kompletní data naleznete zde.

Průzkumy z předchozích let: 2018, 2016, 2015, 2014


Kontakt na tiskové oddělení:

Klára Brunclíková, tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení

tel.: 702 207 242, tiskove@sukl_cz

Klinické studie