ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Prohlášení ke kontrole Ministerstva zdravotnictví

Státní ústav pro kontrolu léčiv přijal opatření ke zjištěním z kontroly Ministerstva zdravotnictví. Nedostatky, které ústavu ministerstvo vytklo, byly odstraněny zejména vydáním aktualizovaných interních předpisů. Do budoucna by se tak stejná pochybení již neměla opakovat.

Žádosti o notifikaci zdravotnických prostředků, u nichž vypršela lhůta pro zpracování, vyřizuje lékový ústav průběžně. Na základě závěrů analýzy stanovil takové postupy, aby byla minimalizována možná rizika pro jejich uživatele. Zároveň byla nastavena nová kritéria s cílem dosáhnout vyřizování podaných žádostí v zákonném termínu.  

 „Zavedli jsme průběžnou kontrolu procesu správních řízení. Nástroj, který jsme pracovně nazvali monitoring interních lhůt, zaručí, že bude-li dodržen termín náš, vnitřní, bude možné splnit i lhůtu zákonnou. Zároveň chceme více aktivně komunikovat s žadateli. Věřím, že pravidelná školení a konzultace zlepší kvalitu předkládané dokumentace a zefektivní práci ústavu,“ říká ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Opakovat by se neměly ani chyby při zadávání veřejných zakázek, a to především díky aktualizaci interních předpisů. Nové postupy garantují vyšší míru kontroly a pečlivosti při výběru.  

„Vítám, že ministerstvo provedlo kontrolu dvou předešlých let a že se tak mohu hned od začátku svého nástupu do funkce soustředit na procesy, které si zaslouží nápravu a zefektivnění. Jak jsem uvedla již dříve, zajištění vysoké odbornosti SÚKL, řešení otázky délky správních řízení u inovativních léčivých přípravků nebo problematika vyřizování žádostí o notifikaci zdravotnických prostředků jsou jedny z mých hlavních priorit,“ dodává Storová.

Státní ústav pro kontrolu léčiv nyní zpracovává písemnou zprávu ke zjištěním z kontroly, Ministerstvu zdravotnictví ji předá ve stanoveném termínu.

21. 9. 2018

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR


Kontakty pro média: Mgr. Barbora Peterová, tisková mluvčí, tel. 723 707 619, barbora.peterova@sukl_cz (tiskove@sukl_cz)

Klinické studie