ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Připravovaný systém eRecept přešel do druhé fáze. Každý týden žádají o přístup k elektronické preskripci desítky lékařů

Budování nového systému eRecept, který má být hotov ještě před spuštěním povinné elektronické preskripce, se právě nachází v druhé fázi ze čtyř.

Aktuálně se tak vytváří prototyp systému, který bude implementován na testovací prostředí. Následovat budou funkční, integrační a bezpečnostní testy. Druhá fáze bude ukončena v dubnu nasazením prototypu na referenční prostředí a uvolněním pro testování dodavatelům lékařských a lékárenských softwarů.

V rámci stávajícího systému je již zapojeno více než 5 700 lékařů a každý týden SÚKL vyřídí další desítky žádostí o nový přístup. Vydávat léčivé přípravky prostřednictvím eReceptu může v tuto chvíli 5 522 lékárníků v 1 924 lékárnách. Každý měsíc je pak vystaveno okolo čtvrt milionu eReceptů. 

Připravovaný systém eReceptu vs. stávající

Současně provozovaný systém eRecept je náhradním řešením, které bylo spuštěno v extrémně krátkém časovém horizontu od ukončení provozu původního systému v prosinci 2015. Jedná se o řešení procesně, technologicky i koncepčně odpovídající původnímu systému jednak z důvodu maximální snahy o úsporu času, jednak z důvodu minimálních nároků na úpravy lékařských a lékárenských systémů. Zároveň tento systém nesplňuje z velké části požadavky na funkčnost cílového řešení, a to jak v oblasti technické, tak funkční.

Nový systém musí splňovat bezpečnostní i technologická kritéria (např. soulad s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti, soulad s požadavky na informační systémy veřejné správy), která budou odpovídat vysoké zátěži, dostupnosti a požadavkům na bezpečnost od 1. 1. 2018, od kdy je aktuálně stanovena povinnost používat elektronické recepty pro všechny lékaře i lékárníky. Zároveň musí naplňovat požadavky odborných skupin a celkové koncepce eHealth.           

Bezpečnost systému a uložených dat (využití stávajících systémů eGovernmentu, základních registrů)

Jakmile to bude legislativně možné, počítá SÚKL také se zprovozněním navazujících utilit, jako je např. lékový záznam pacienta. K tomu je však zapotřebí přístup k  základním registrům. SÚKL tím však nezíská přístup k žádným citlivým zdravotním údajům pacientů! Základní registry totiž takové informace ani neobsahují. Veškerá komunikace, která bude mezi SÚKL a základními registry probíhat, představuje pouze „ztotožnění“ osoby daného pacienta a vyloučení možných chyb, protože v základních registrech jsou vedeny pouze aktuální platné údaje (referenční údaje bez historie). SÚKL tedy nebude moci svévolně nahlížet na osobní data jednotlivých subjektů (pacientů), každý přístup do základních registrů je vymezen konkrétním oprávněním daným legislativním ustanovením.

Pokud jde o samotná data uložená v Centrálním úložišti elektronických receptů (CÚER), ta jsou chráněna v souladu s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti a za použití moderních bezpečnostních technologií. Data jsou chráněna jak proti náhodné ztrátě při mimořádných událostech typu výpadku datového centra, serveru, úložiště atd., tak proti úmyslným útokům směřujícím na jejich dostupnost či k jejich odcizení.

Call centrum eReceptu: tel.: 800 900 555, e-mail: erecept@sukl_cz


Tiskové a informační oddělení
8. 3. 2017


Kontakt pro média: Mgr. Lucie Přinesdomová, e-mail: lucie.prinesdomova@sukl_cz, tel.: 272 185 756
Call centrum eReceptu: tel.: 800 900 555, e-mail: erecept@sukl_cz

Klinické studie