ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Preventivní gynekologické prohlídky

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek je obsaženo ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.  

Obsahem gynekologické preventivní prohlídky, která se provádí v 15 letech věku a dále jedenkrát ročně, zpravidla po uplynutí 11 měsíců po provedení poslední gynekologické preventivní prohlídky, je 

a) založení zdravotnické dokumentace při přijetí do péče, 

b) rodinná, osobní a pracovní anamnéza a aktualizace této anamnézy se zřetelem na známé rizikové faktory, 

c) klinické vyšetření prsů od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů, 

d) prohlídka kůže a palpační vyšetření mízních uzlin v oblasti pohlavních orgánů, 

e) vyšetření v zrcadlech a kolposkopické vyšetření; neprovádí se u virgo žen, 

f) odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému, případně bakteriologickému nebo virologickému vyšetření; neprovádí se u virgo žen, 

g) palpační bimanuální vyšetření; při nejasném výsledku doplnění vyšetření vaginální ultrazvukovou sondou, 

h) poučení o významu preventivní protirakovinné prohlídky

i) nácvik samovyšetřování prsů při první prohlídce u registrujícího poskytovatele, 

j) u žen od 45 let věku doporučení k provedení screeningového mamografického vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření ve dvouletých intervalech; jestliže žena již absolvovala vyšetření v posledních 2 letech a je k dispozici jeho výsledek, vyšetření se nezajišťuje, 

k) stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u žen od 50 let do 54 let věku, od 55 let věku se toto vyšetření provádí ve dvouletých intervalech a toto vyšetření je možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let; jestliže žena absolvovala vyšetření podle v uvedených intervalech a je k dispozici jeho výsledek, vyšetření se nezajišťuje.

 

Komplexní informace o jednotlivých laboratorních vyšetřeních, o testech pomocí diagnostiky in vitro naleznete na stránkách Lab Tests online, který je směřovaný zejména na pacienta, na laického uživatele, k jeho lepší orientaci a pochopení jednotlivých vyšetření jak při nemoci, tak při preventivních programech.

Klinické studie