ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Přehodnocení rizik antidepresiv ze skupiny SSRI a SNRI

Evropská léková agentura a její vědecká komise CHMP pokračují v přehodnocení skupiny léčiv s antidepresivním účinkem - SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) a SNRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu).

(10.12.2004)

Pro bližší informace klikněte na následující odkazy:

Přehodnocení rizik antidepresiv ze skupiny SSRI a SNRI

Evropská léková agentura a její vědecká komise CHMP pokračují v přehodnocení skupiny léčiv s antidepresivním účinkem - SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) a SNRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu).

Byla již shromážděna řada údajů z členských států a od držitelů rozhodnutí o registraci a jejich zhodnocení zatím přineslo následující závěry:

  • Ne všechna SSRI/SNRI jsou schválena v celé Evropské unii pro léčbu depresivních a úzkostných poruch u dětí a adolescentů. Obecně by tato léčiva neměla být u dětí a dospívajících podávána, protože klinické studie naznačují pro tuto věkovou skupinu zvýšené riziko sebevražedných pokusů a myšlenek.
  • Zejména na začátku léčby, při jejím vysazování a změnách dávkování je nutné cíleně sledovat příznaky sebevražedných tendencí, sebepoškozování a nepřátelství.
  • Léčba nesmí být přerušena bez lékařského dohledu, jinak hrozí příznaky z vysazení - například nespavost, úzkost, závratě a další. Postupné snižování dávek pro bezpečné ukončení terapie obvykle trvá týdny a měsíce.
  • Rodiče pacientů léčených těmito léčivy by si měli být jisti, že znají podrobně pokyny k používání těchto léčiv a příznaky nežádoucích účinků a měli by konzultovat s ošetřujícím lékařem všechny své otázky.

Hodnocení jednotlivých zástupců této skupiny léčiv bude pokračovat na celoevropské úrovni. O konečných závěrech bude veřejnost bezodkladně informována.

Další informace lze získat na stránkách Evropské lékové agentury nebo na informačním středisku SÚKL, tel. 272 185 333.


Klinické studie