ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Postupné změny v úhradách zdravotnických prostředků v roce 2019

Společná tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a Svazu zdravotních pojišťoven ČR.

Rok 2019 bude ve znamení největší změny systému hrazení zdravotnických prostředků za posledních dvacet let. Jak bude probíhat její implementace? Tady jsou základní fakta:

ZMĚNY V ÚHRADÁCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ BUDOU POSTUPNÉ

Změny v úhradách sériových zdravotnických prostředků se budou uskutečňovat postupně a řízeně, aby se na ně stihli včas připravit předepisující lékaři, dodavatelé, zdravotní pojišťovny a samozřejmě také pacienti. Během celého přechodného období, které skončí 30. listopadem 2019, budou pro preskripci i vykazování používány dosavadní kódy zdravotních pojišťoven. „Přechodné období je naprostou nutností, aby se zabránilo chaosu a překotným změnám. Vše musí probíhat koordinovaně a s dostatečnou přípravou na všech stranách,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Do té doby se bude většina zdravotnických prostředků hradit za stejných podmínek a ve stejné výši jako doposud. „Díky tomu, že se změna tvořila na široké platformě všech stakeholderů, včetně významného zastoupení zdravotních pojišťoven, věřím, že se na nový systém připravíme relativně v krátkém čase a nejpozději od prosince příštího roku se k pacientům dostanou nově hrazené pomůcky,“ uvedl David Šmehlík, náměstek ředitele VZP.

Již od Nového roku se mění systém úhrad individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků, které v počtech kusů uhrazených na poukaz tvoří asi 0,2 % a ve finančních nákladech cca 10 % z celkového objemu této péče (na zakázku vyráběné ortézy, protézy, epitézy, vložky do bot, obuv, oční protézy, kompresivní punčochy, kruhové pletení na popáleniny, návleky na lymfodrenáže, ušní tvarovky, kontaktní čočky).

Další příjemnou změnou pro pacienty bude od ledna platné sjednocení úhrad u zhruba 500 položek, které dosud hradí zaměstnanecké zdravotní pojišťovny odlišně od VZP. „Týká se to například některých typů pomůcek pro diabetiky. Nově budou úhrady u všech pojišťoven stejné, a to ve výši příznivější pro pacienta,“ upřesnil Jan Beneš, předseda Komise pro zdravotnické prostředky Svazu zdravotních pojišťoven.


ČERVEN – MĚSÍC NA PŘE-OHLÁŠENÍ

Klíčovým datem z hlediska výrobců a dodavatelů bude 1. červen 2019, kdy začnou pře-ohlašovat veškeré své dosud hrazené zdravotnické prostředky do nových úhradových skupin uvedených v zákoně, společně s požadovanými dokumenty (prohlášení o shodě, návody k použití…). K tomu bude sloužit webová aplikace

Státního ústavu pro kontrolu léčiv (přihlašovací údaje budou dodavatelé moci získat od 1. dubna 2019). Výstupem z tohoto procesu bude Seznam hrazených zdravotnických prostředků (jeden univerzální číselník).

Dovolím si apelovat na dodavatele, aby se na proces pře-ohlašování s předstihem připravili, protože podle schváleného harmonogramu bude ukončen 30. června 2019. Zdravotnické prostředky, které nebudou do tohoto termínu ohlášeny na SÚKL, budou automaticky po 1. srpnu 2019 vyřazeny z číselníku,“ připomněla ředitelka SÚKL Irena Storová. Právě SÚKL bude mít v novém systému zásadní roli administrujícího orgánu a správce dat.


SÉRIOVÉ PROSTŘEDKY: VÍCE PLNĚ HRAZENÝCH POMŮCEK JIŽ V PROSINCI 2019

Pro lékaře a pacienty nastane hlavní změna 1. prosince 2019. Od tohoto data začínají být sériově vyráběné zdravotnické prostředky hrazeny podle nových pravidel a v nové výši. Po vypořádání všech podnětů a námitek k zařazení zdravotnických prostředků do nových úhradových skupin bude od tohoto data platit nový číselník s výší a podmínkami úhrad a s novými kódy SÚKL, a to i pro dnes již hrazené zdravotnické prostředky.

Pacientům přinese nový systém množství pozitivních změn. Budou mít plně hrazeno širší spektrum zdravotnických prostředků. V některých skupinách poklesne spoluúčast pojištěnců, v jiných se zase navyšuje počet pomůcek, na které mají nárok,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 „Vysoce si cením toho, že nový systém úhrad zdravotnických prostředků vznikl jako společný produkt všech zainteresovaných stran – státních úřadů, zdravotních pojišťoven, odborných společností, dodavatelů i pacientských organizací – které dokázaly upozadit mnohdy protichůdné zájmy ve prospěch pacientů. Jsem přesvědčen, že výsledkem je funkční systém, ze kterého bude nejvíce profitovat právě pacient,“ uzavřel ministr.


Ing. Gabriela Štěpanyová
Tisková mluvčí MZ ČR

Mgr. Barbora Peterová
Tisková mluvčí SÚKL

Mgr. Oldřich Tichý
Tiskový mluvčí VZP

PaedDr. Josef Křivánek, MBA
předseda Komise SZP pro PR


pdf.png Tisková zpráva MZ ČR, SÚKL, VZP, Svaz ZP [pdf, 1,01 MB]


Klinické studie