ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Podmínky skladování léků

Zajištění bezpečnosti, účinnosti a kvality léku vyžaduje i správné uchovávání, které je vždy popsáno v příbalové informaci. Při nedodržení stanovených podmínek se stává lék nepoužitelným.

Stanovené podmínky uchovávání jsou podloženy výsledky stabilitních studií prováděných výrobcem. Při jejich dodržení je po celou dobu použitelnosti léku zajištěna jeho jakost, účinnost a bezpečnost.

Stanovené požadavky na uchovávání jsou poté vždy uvedeny v příbalové informaci – kapitola "Jak přípravek uchovávat".

Nejčastější podmínky uchovávání:

  • Tento lék nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchováváníƒ
  • Uchovávejte při teplotě do 25° C až 30° C
  • Uchovávejte v chladničce (2° C až 8° C)
  • Chraňte před chladem
  • Chraňte před mrazem
  • Uchovávejte v původním obalu
  • Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu
  • Uchovávejte tak, aby byl přípravek chráněn před světlem
  • Uchovávejte tak, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí (v takovém případě není vhodným místem k uložení léku koupelna)

U léku, který byl skladován za nevhodných podmínek, není zaručena kvalita, účinnost a bezpečnost. Užití takového léku může způsobit nepředpokládané nežádoucí účinky různého rozsahu.

Nevhodně skladované léky jsou klasifikovány jako nepoužitelné a je možné zdarma předat v kterékoli lékárně k likvidaci.

Klinické studie