ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Poděkování

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se v 1. čtvrtletí 2012 podíleli na přípravě a tvorbě infoLISTŮ, konkrétně autorům článků: Prof. MUDr. Zdeňku Doleželovi, CSc., MUDr. Tomáši Buchlerovi, Ph.D. a Prof. MUDr. Přemyslu Fričovi, CSc. a členům redakční rady: Doc. MUDr. Bohumilu Seifertovi, MUDr. Evě Jirsové, MUDr. Doubravce Košťálové, MUDr. Evě Vítkové, CSc. a Mgr. Petře Keřkové.

Klinické studie