ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Poděkování

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se v roce 2011 podíleli na přípravě a tvorbě infoLISTŮ, konkrétně autorům článků: Doc. MUDr. Marii Staňkové CSc. a PharmDr. Janě Pavelkové, a členům redakční rady: Doc. MUDr. Bohumilu Seifertovi, MUDr. Evě Jirsové, MUDr. Doubravce Košťálové, MUDr. Evě Vítkové, CSc. a Mgr. Petře Keřkové.

 

Tiskové a informační oddělení
4. 1. 2012

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie