ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Počet vystavených eReceptů překročil 300 milionů

Elektronický recept s pomyslným číslem 300 000 000 byl vystaven 25. února 2022. Od roku 2018, tedy od zavedení povinné elektronické preskripce, tak překročil významnou hranici, která dokazuje, že se jde o velmi využívaný a spolehlivý systém.


28. 2. 2022


Jubilejní eRecept byl vystaven v pátek před polednem v Královéhradeckém kraji. 

Své přínosy elektronická preskripce plně ukázala v době pandemie. Možnost předepsat léky i bez návštěvy ordinace ocenili pacienti i lékaři. SÚKL tak nezahálí a stále pracuje na rozvoji tohoto systému. „Už v počátcích, když jsme eRecept představovali, jsme slíbili, že se bude dál rozvíjet. Mám velkou radost, že tento slib plníme“ říká ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Na začátku roku 2022 jsme spustili eOčkování, tedy elektronickou evidenci záznamů o provedeném očkování. Díky této nové funkcionalitě budou mít pacienti ve svém Lékovém záznamu přehled o nově aplikovaných vakcínách a mohou dostat také upozornění, že se blíží termín další dávky očkování.

Nahlédnout do eOčkování je možné přes Lékový záznam pacienta v pacientské aplikaci. Přihlásit se do ní lze díky identitě občana pomocí jednoho z následujících prostředků:

  • bankovní identity,
  • NIA ID (dříve jméno, heslo a SMS kód),
  • eObčanky,
  • mobilního klíče eGovernmentu
  • čipové karty Starcos od První certifikační autority,
  • služby MojeID.

Lidé, kteří on-line prostředí nevyužívají, si mohou nechat přehled o očkování vytisknout u lékaře nebo v lékárně. Podrobnosti o eOčkování najdete zde.

Na začátku letošního roku získaly elektronickou podobu také elektronické recepty na léčivé přípravky s obsahem vysoce návykových látek. Pro lékaře a lékárníka jsou změny v práci se systémem eRecept minimální, naopak se zjednodušil proces evidence a kontroly receptů s modrým pruhem, které bylo dříve v listinné podobě nutné vyplňovat ve třech kopiích. Lékárník eRecept „s modrým pruhem“ vydá na základě identifikátoru eReceptu nebo identifikačního dokladu pacienta stejně jako standardní eRecept.

Další rozvoj systému eRecept

Systém eRecept se bude rozrůstat i nadále. Technicky je totiž ke spuštění již připraven elektronický poukaz na zdravotnické prostředky. Aby bylo předepisování a vystavování ePoukazů uživatelsky co nejpřívětivější a nejjednodušší, snažil se SÚKL o maximální využití stávajících funkcionalit. „Předepisující bude moci vystavit ePoukaz obdobně, jako tomu je u eReceptu, zavedení elektronického poukazu tedy pro lékaře nepředstavuje velké změny, navíc není zaváděn povinně,“ upřesňuje ředitelka SÚKL Irena Storová.

Prostřednictvím ePoukazu bude možné předepsat poukazy na všechny zdravotnické prostředky, které se dosud předepisovaly v listinné podobě. Každý ePoukaz dostane jedinečný identifikátor, který bude devítimístný. Předepsané ePoukazy se uloží do tzv. Centrálního úložiště elektronických poukazů (jako u eReceptu), které bude součástí informačního systému eRecept. Tato služba bude dobrovolná a na webu SÚKL budou k dohledání lékárny a výdejny, kde bude možné ePoukaz uplatnit.

ePoukaz bude mít velký přínos například pro pacienty, kteří mají pohybové problémy nebo dostávají poukazy na zdravotnické prostředky opakovaně,“ zhodnotila jeho benefity Irena Storová.

Další meta? Přeshraniční elektronická preskripce

Ještě v roce 2022 plánuje SÚKL své zapojení do přeshraniční výměny elektronické preskripce. Ta zpřístupní eRecept lékárníkovi v jiném zapojeném členském státě EU, než ve kterém byl daný eRecept vystaven. Český pacient si bude moci tedy vyzvednout svůj lék v jakémkoli jiném členském státě EU, který bude v rámci této přeshraniční výměny elektronických receptů zapojen v produkčním provozu.

Na kompletní statistiky k systému eRecept se můžete podívat zde


Kontakty pro média:

Klára Brunclíková, tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení
tel.: 702 207 242, tiskove@sukl_cz

Klinické studie