ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Novela náhradové vyhlášky účinná k 1. 6. 2019 – obecné informace

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o novele náhradové vyhlášky účinné k 1. 6. 2019.

Dne 1. 6. 2019 nabývá účinnosti vyhláška č.128/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů (náhradová vyhláška), kterou se mění náhrady výdajů v oblastech konzultace poskytované Ústavem, registrace léčivých přípravků, inspekce, lékárny, prodejci, laboratorní rozbor, propouštění šarží, klinické hodnocení léčiv, léčebné programy, rozlišování léčiv od jiných výrobků a laboratorní rozbory léčiv a pomocných látek.  

Pro žádosti podané do 31. 5. 2019 (včetně) platí výše náhrad výdajů stanovené v náhradové vyhlášce před výše uvedenou novelou. Pro žádosti podané od 1. 6. 2019 (včetně) platí nové výše náhrad výdajů stanovené v novele náhradové vyhlášky.

 Webový formulář spojený s placením náhrad výdajů, dostupný zde (https://www.sukl.cz/modules/payment2/), byl pro tyto účely upraven tak, aby bylo možné rozlišit náhrady výdajů dle data podání žádosti:

  • Pro žádosti podané do 31. 5. 2019 žadatel vybere tuto možnost přímo pod nadpisem Náhrady výdajů, čímž se dále zobrazí sazebník náhrad výdajů platný před novelou náhradové vyhlášky účinné k 1. 6. 2019.
  • Pro žádosti podané od 1. 6. 2019 žadatel vybere tuto možnost přímo pod nadpisem Náhrady výdajů, čímž se dále zobrazí nový sazebník náhrad výdajů účinný od 1. 6. 2019.

 22. 5. 2019

Klinické studie