ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nové rozdělení léčivých látek do ATC skupin dle aktuálně platné verze ATC/DDD Indexu

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o novém rozdělení léčivých látek do ATC skupin souvisejícím s vydáním aktualizované verze ATC/DDD Indexu platné od 1. 1. 2022.  

V souvislosti s každoroční aktualizací ATC/DDD Indexu došlo ke změnám v zařazení léčivých látek do ATC skupin tak, aby jejich zařazení lépe odpovídalo mechanismu účinku. Kromě jiných změn pro rok 2022 byly schváleny především rozsáhlejší úpravy ve skupinách L01XC, J06BB a L01EX, při čemž skupina L01XC, MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY, byla zrušena.

 

Příklad nově vytvořených skupin:

J06BD: ANTIVIROVÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY

L01FA: INHIBITORY CD20 (KLASTR DIFERENCIAČNÍHO ANTIGENU 20)

L01FD: INHIBITORY HER2 (RECEPTOR 2 PRO LIDSKÝ EPIDERMÁLNÍ RŮSTOVÝ FAKTOR)

L01FE: INHIBITORY EGFR (RECEPTOR PRO EPIDERMÁLNÍ RŮSTOVÝ FAKTOR)

L01FG: INHIBITORY VEGF/VEGFR (VASKULÁRNÍ ENDOTELIÁLNÍ RŮSTOVÝ FAKTOR)  

 

Podrobnější informace lze dohledat na stránkách WHO, konkrétně zde.

 

Odpovídající změny v zařazení léčivých látek byly v databázi léků SÚKL zohledněny k 1. 1. 2022.

 

 

Sekce registrací

10. 1. 2022

Klinické studie