ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nové rozdělení léčivých látek do ATC skupin dle aktuálně platné verze ATC/DDD Indexu

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o novém rozdělení léčivých látek do ATC skupin souvisejícím s vydáním aktualizované verze ATC/DDD Indexu platné od 1. 1. 2021.

V souvislosti s každoroční aktualizací ATC/DDD Indexu došlo ke změnám v zařazení léčivých látek do ATC skupin tak, aby jejich zařazení lépe odpovídalo mechanismu účinku. Kromě jiných změn byly v roce 2021 schváleny především rozsáhlejší úpravy ve skupinách L01XE a L01XX, při čemž skupina L01XE, INHIBITORY PROTEINKINÁZ, byla zrušena.

 

Příklad nově vytvořených skupin:

L01CE    INHIBITORY TOPOIZOMERÁZY I (TOP I)

L01EA    TYROSINKINÁZOVÉ INHIBITORY BCR-ABL

L01EB    TYROSINKINÁZOVÉ INHIBITORY RECEPTORU PRO EPIDERMÁLNÍ RŮSTOVÝ FAKTOR (EGFR)

L01EC    INHIBITORY B-RAF SERIN-THREONINOVÉ KINÁZY (BRAF)

 

Podrobnější informace lze dohledat na stránkách WHO.

Odpovídající změny v zařazení léčivých látek se v databázi léků SÚKL projeví ke dni 16. 2. 2021.

 

Sekce registrací

15. 2. 2021

Klinické studie