ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Navázání spolupráce s Lab Tests online

Státní ústav pro kontrolu léčiv navázal spolupráci s Českou společností klinické biochemie ČLS JEP a CZEDMA (Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro), vytvářející českou verzi portálu Lab Tests Online.

Lab Tests Online je webový portál určený ke komplexní informaci o jednotlivých laboratorních vyšetřeních, o testech pomocí diagnostiky in vitro. Je směřovaný zejména na pacienta, na laického uživatele, k jeho lepší orientaci a pochopení jednotlivých vyšetření jak při nemoci, tak při preventivních programech.

Přináší ucelené informace o laboratorní diagnostice, o jednotlivých analytech, jejich interpretaci, které každý lékař provádí nejen ke zjištění nemoci, jejího průběhu či určení prognózy, ale významnou měrou i při preventivních prohlídkách a screeningových programech.

Státní ústav pro kontrolu léčiv doporučuje návštěvu tohoto portálu, který může pomoci v lepší orientaci ve světě laboratorní diagnostiky.

Tiskové a informační oddělení
30.4.2009 

Klinické studie