ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Možnost podání 6. dávky z injekční lahvičky vakcíny Comirnaty

Výbor EMA pro humánní léčivé přípravky (CHMP) doporučil aktualizaci informací o přípravku u vakcíny Comirnaty, týkající se vysvětlení, za jakých podmínek je možné získat k aplikaci šest dávek vakcíny z jedné injekční lahvičky.

Aby bylo možné použít šest dávek z každé injekční lahvičky, je nezbytné používat injekční stříkačky a jehly s malým mrtvým prostorem (low dead space), které mají spolu s jehlami tento prostor (mrtvý objem) menší než 35 mikrolitrů (μl).

Při používání standardních stříkaček a jehel nemusí v injekční lahvičce zůstat dostatek vakcíny pro podání šesté dávky.

Pokud v injekční lahvičce po natažení páté dávky nezbývá plná dávka vakcíny (0,3 ml), injekční lahvička musí být zlikvidována i se zbývajícím obsahem. Není přípustné získat jednu úplnou dávku kombinací obsahu z více injekčních lahviček vakcíny. Veškerá nepoužitá vakcína musí být zlikvidována po 6 hodinách od naředění. Veškeré informace a všechny kroky pro používání vakcíny Comirnaty budou dostupné v aktuální verzi informací o přípravku.

Informace pro zdravotnické pracovníky

  • Po naředění je možné, za použití injekční stříkačky a jehly s malým mrtvým prostorem (≤35 μl) pro všechny dávky, získat 6 dávek z injekční lahvičky.
  • Zlikvidujte injekční lahvičku i s obsahem, jestliže zbývající množství vakcíny nedostačuje pro plnou 6. dávku (0,3 ml).
  • Nekombinujte obsah vice injekčních lahviček pro dosažení dávek navíc.
  • Zlikvidujte veškerou nepoužitou vakcínu po 6 hodinách od naředění.
  • Přečtěte si informace o přípravku pro další instrukce.

Klinické studie