ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Možné riziko poškození pankreatu antidiabetickou léčbou látkami ovlivňujícími inkretiny

Evropská léková agentura (EMA) přehodnocuje výsledky nezávislého akademického výzkumu podle nichž může léčba diabetes mellitus 2. typu látkami ovlivňujícími inkretinové hormony, vyvolávat pankreatitidu (zánět slinivky břišní) a metaplázii buněk pankreatických vývodů (prekancerózní buněčné změny ve vývodech slinivky břišní).

V nezávislém výzkumu1 byl hodnocen malý počet vzorků pankreatické tkáně od dárců orgánů s nebo bez diabetes mellitus, kteří zemřeli z jiných příčin než v souvislosti s diabetem. Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) a Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčiv (PRAC) přehodnocují údaje z uvedeného výzkumu s cílem stanovit, zda jsou zapotřebí regulační akce s léčivými přípravky, obsahujícími látky ovlivňující inkretiny.

Ovlivnění pankreatu bylo zjištěno jako možné riziko těchto látek už při jejich registraci vzhledem k mechanismu jejich účinku. Během poregistračního používání bývají vzácně hlášeny případy pankreatitidy. Upozornění na toto riziko je uvedeno v informacích o všech léčivých přípravcích s obsahem látek ovlivňujících inkretiny. Držitelé rozhodnutí o registraci těchto přípravků mají za povinnost sledovat nežádoucí účinky se specifickým zaměřením na poškození pankreatu. V EU existují i nezávislá farmakovigilanční centra, která sledují nežádoucí účinky anidiabetik. Probíhá zde studie SAFEGUARD, financovaná Evropskou komisí, která mimo jiné sleduje výskyt pankreatitidy vyvolané látkami ovlivňujícími inkretinové hormony.

Do skupiny látek, které ovlivňují inkretinové hormony, patří agonisté receptoru peptidu podobného glukagonu (GLP-1), jako je exenatid a lixisenatid, analoga GLP-1, jako je liraglutid,  a inhibitory enzymu dipeptidylpeptidázy 4 (DPP 4), jako je sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin a linagliptin. Tyto látky zvyšují účinek inkretinových hormonů, které se tvoří ve střevě, a tím zlepšují odpověď pankreatických β-buněk na glukózu a zvyšují uvolňování inzulínu po požití potravy. Jsou indikovány k léčbě diabetes mellitus 2. typu spolu s dietou a fyzickou aktivitou.

Všechny přípravky jsou registrovány centralizovanou procedurou společně ve všech státech EU – exenatid jako Byetta a Bydureon, lixisenatid jako Lyxumia, liraglutid jako Victoza, sitagliptin jako Efficib, Januvia, Janumet, Ristaben, Ristfor, Tesavel, Velmetia, Xelevia, saxagliptin jako Kombiglyze, Onglyza, linagliptin jako Jentadueto, Trajenta, vildagliptin jako Eucreas, Galvus, Icandra, Jalra, Xiliarx, Zomarist.

V České republice jsou zatím dostupné  jen přípravky Byetta, Victoza, Januvia, Janumet, Onglyza, Jentadueto, Trajenta, Eucreas a Galvus.

V současné době, než bude přehodnocení ukončeno, není důvod ke změně doporučení o používání uvedených látek. Pacienti mají pokračovat ve své léčbě a lékaři nadále předepisovat tyto látky podle schválených doporučení.

 

1. Článek byl publikován online 22.3.2013 v Diabetes, časopise American Diabetes Association (ADA): https://diabetes.diabetesjournals.org/content/early/2013/03/17/db12-1686.abstract

 

Oddělení farmakovigilance
29. 3. 2013

Klinické studie