ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

OXYKODON/NALOXON MYLAN

10MG/5MG TBL PRO 60

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 605,02 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 325,85 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 488,42 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Fixní kombinace léčivých látek oxykodon a naloxon je hrazena u pacientů, u nichž je předchozí léčba silné bolesti perorálním opioidním analgetikem a transdermálním opioidním analgetikem provázena extrémní zácpou, nereagující na standardní terapii zahrnující režimová opatření, nebo systematické a pravidelné podávání laxativ s různým mechanismem působení. Terapie se ukončí, pokud se do 4 týdnů neprokáže její dostatečná účinnost definovaná jako navýšení počtu stolic nejméně o 1 stolici týdně oproti stavu před započetím léčby fixní kombinací oxykodon a naloxon.
Specializace předepisujícího lékaře ? revmatologie, dětská revmatologie
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, traumatologie
klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie
neurologie, dětská neurologie
vnitřní lékařství
hematologie a transfúzní lékařství, dětská onkologie a hematologie
geriatrie
algeziologie, paliativní medicína
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 856,93 Kč
Orientační doplatek ? 368,51 Kč
Započitatelný doplatek ? 215,43 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 215,43 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%