ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ANAGRELID MYLAN

0,5MG CPS DUR 100

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 8322,12 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 3156,14 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 4131,60 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Anagrelid je hrazen v léčbě esenciální trombocytemie a jiných myeloproliferativních chorob doprovázených trombocytémií (primární myelofibróza, polycythaemia vera, myelodysplastický syndrom) u pacientů: a) mladších 65 let věku s vysokým rizikem trombotických komplikací. Musí být přítomen alespoň jeden z následujících rizikových faktorů: trombóza v anamnéze, přítomnost mutace JAK2 genu, přítomnost vrozeného či získaného trombofilního stavu, počet trombocytů nad 1000 x 10 na 9/l, přítomnost klinických symptomů vyplývajících z onemocnění a trombocytémie. Terapeutickým cílem je udržet hodnoty počtu trombocytů pod 600 x 10 na 9/l u nemocných, u kterých během léčby rizikové faktory pominuly, nebo pod 400 x 10 na 9/l tam, kde rizikové faktory přetrvávají, b) starších 65 let věku, u nichž selhala nebo je kontraindikována léčba hydroxyureou. Při intoleranci anagrelidu, při nespolupráci nemocného, při přechodu základního myeloproliferativního onemocnění do stadia bez trombocytémie nebo při nedosažení uvedených cílů terapie po 6 měsících jeho podávání v maximální dávce uvedené v platném souhrnu údajů o přípravku se doporučuje léčbu ukončit.
Specializace předepisujícího lékaře ? klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie
hematologie a transfúzní lékařství, dětská onkologie a hematologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 10244,31 Kč
Orientační doplatek ? 6112,71 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%