ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

IVABRADINE ACCORD

5MG TBL FLM 56X1

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 994,00 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 461,82 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 655,23 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Ivabradin je předepisován k symptomatické léčbě chronické stabilní anginy pectoris u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, užívající adekvátní farmakoterapii, po revaskularizaci nebo pokud nebyla revaskularizace proveditelná, se sinusovým rytmem a srdeční frekvencí větší nebo rovno 70 tepů/min: - u kterých jsou kontraindikovány nebo nejsou tolerovány betablokátory, nebo - v kombinaci s betablokátorem u pacientů, kteří nejsou dostatečně kontrolováni maximální tolerovanou dávkou betablokátoru. Ivabradin je indikován u nemocných se systolickým srdečním selháním ve funkční třídě NYHA II až IV, kteří mají sinusový rytmus a klidovou srdeční frekvenci větší nebo rovno 75/min. a kteří jsou na standardní léčbě srdečního selhání včetně betablokátorů, nebo pokud je léčba betablokátorem kontraindikována nebo netolerována. V případě, že po 3 měsících léčby není dosaženo klinicky významného poklesu srdeční frekvence, léčba není dále indikována.
Specializace předepisujícího lékaře ? kardiologie, dětská kardiologie, angiologie
vnitřní lékařství
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 1370,38 Kč
Orientační doplatek ? 715,15 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%