ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

U

 

usus intralaesionalis

intralezionální (použití, podání, aplikace)
 

usus intralymphaticus

intralymfatické (použití, podání, aplikace) ils
 

usus intramuscularis

intramuskulární (použití, podání, aplikace)
 

usus intraocularis

nitrooční (použití, podání, aplikace)
 

usus intrapericardionalis

(podání, aplikace) do osrdečníku
 

usus intraperitonealis

intraperitoneální (použití, podání, aplikace)
 

usus intrapleuralis

intrapleurální (použití, podání, aplikace)
 

usus intrasternalis

intrarasternální (použití, podání, aplikace)
 

usus intrathecalis

usus intrathecalis
 

usus intratumoralis

intratumorózní (použití, podání, aplikace)
 

usus intrauterinus

nitroděložní, intrauterinní (použití, podání, aplikace)
 

usus intravenosus

intravenózní (použití, podání, aplikace)
 

usus intravesicalis

intravezikální (použití, podání, aplikace)
 

usus intravitrealis

podání (aplikace) do sklivce
 

usus nasalis

nosní (použití, podání, aplikace)
 

usus ophthalmicus

oční (použití, podání, aplikace)
 

usus oromucosalis

orální (použití, podání, aplikace) (na sliznici úst)
 

usus periarticularis

periartikulární (použití, podání, aplikace)
 

usus perineuralis

perineurální (použití, podání, aplikace)
 

usus peroralis

perorální (použití, podání, aplikace)
 

usus rectalis

rektální (použití, podání, aplikace)
 

ÚZIS

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, organizační složka státu, zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. Základním předmětem činnosti Ústavu je řízení a koordinace plnění úkolů Národního zdravotnického informačního systému  včetně činností souvisejících s rozvojem a zdokonalováním...
 

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie