ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Další upozornění

Informace k předběžnému opatření soudu – elektronické recepty

SÚKL informuje o předběžném opatření Městského soudu v Praze ze dne 11. 12. 2015, v důsledku něhož nelze používat Centrální úložiště elektronických receptů.

 

Informace SÚKL o funkčnosti Centrálního úložiště elektronických receptů

SÚKL informuje o funkčnosti Centrálního úložiště elektronických receptů

 

Stanovisko SÚKL ze dne 16. 12. 2015 k předběžnému opatření Městského soudu v Praze

SÚKL informuje o svém stanovisku k předběžnému opatření Městského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2015.

 

Informace o odcizení léčivých přípravků - aktualizace

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků Afluria a Privigen.

 

Informace o možných výpadcích systémů CÚ a RLPO

SÚKL informuje o možných výpadcích Centrálního úložiště (CÚ) a Registru pro léčivé přípravky s omezením (RLPO).

 

Informace o odcizení léčivých přípravků

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Humira PEN.

 

Lékárny s internetovými nabídkami léků musí mít LOGO LÉKÁREN

SÚKL informuje pacienty a zákazníky lékáren se zásilkovým výdejem o povinnosti těchto lékáren mít na svých webových stránkách umístěno funkční logo. 

 

Informace o odcizení léčivých přípravků

SÚKL upozorňuje na odcizení zásilky léčivých přípravků MabThera a Herceptin.

 

Informace o odcizení léčivých přípravků

SÚKL upozorňuje na odcizení zásilky léčivých přípravků obsahujících léčivou látku epoetinum.

 

Informace o odcizení léčivých přípravků

SÚKL ve spolupráci s držitelem rozhodnutí o registraci, společností Alfa Wassermann S.p.A., upozorňuje na odcizení zásilky léčivých přípravků Normix, por. tbl. flm. a Vessel Due F, por. cps. mol.

 

Sdělení SÚKL k přípravku PENDEPON COMPOSITUM INJ PLV SUS

Informace SÚKL k nedostupnosti registrovaného léčivého přípravku PENDEPON COMPOSITUM INJ PLV SUS.

 

Stanovisko SÚKL k použití očních kapek z autologního séra pacienta

Vyjádření Státního ústavu pro kontrolu léčiv na základě opakovaných dotazů na možnost použití očních kapek připravených nebo vyrobených z autologního séra pacienta pro autologní léčbu syndromu suchého oka.

 

Upozornění SÚKL - Pendepon Compositum

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozorňuje na neshodnost v ČR registrovaného léčivého přípravku PENDEPON COMPOSITUM a na Slovensku registrovaného přípravku téhož názvu.

 

Upozornění na pozastavení oprávnění k provozu lékárny

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na pozastavení oprávnění k provozu Lékárny Nad Muzeem.

 

Upozornění na přesun části SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přesunu části zaměstnanců sekce cenové a úhradové regulace a sekce zdravotnických prostředků z důvodu rekonstrukce.      

 

Klinické studie