ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sprycel 100mg, por. tbl. flm., 30X100mg

Typ padělek
Podnět Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG - držitel rozhodnutí o registraci
Datum vyřízení 20. listopad 2015
Indikační skupina

Deklarovaný obsah

Podrobnosti

Držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Sprycel 100 mg, por. tbl. flm. informuje o záchytu 4 balení léčivého přípravku Sprycel 100mg, por. tbl. flm., 30X100mg, šarže č. 4D78577, exp. 01/2017 podezřelých z padělání.

Balení podezřelá z padělání byla zachycena českým výrobcem na území ČR a jsou umístěna v karanténě pro účely dalšího vyšetřování. Originální šarže byla určena pro maďarský, rumunský a polský trh.

Dle vyjádření držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Sprycel 100mg, por. tbl. flm., 30X100mg, společnosti Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, UB8 1DH Uxbridge, Velká Británie, nebyla dotčená šarže uvedena na trh v České republice. Předmětná šarže nebyla identifikována ani v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Léčivý přípravek Sprycel 100mg, por. tbl. flm., 30X100mg je centralizovaně registrován a je indikován k léčbě dospělých pacientů s nově diagnostikovanou Philadelphia chromozom pozitivní (Ph+) chronickou myelogenní leukémií (CML) v chronické fázi, chronickou, akcelerovanou nebo blastickou fází CML s rezistencí či intolerancí k předchozí léčbě včetně imatinibu- mesylátu, Ph+ akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) a s lymfoidní blastickou CML s rezistencí či intolerancí k předchozí léčbě.

Další informace

  • Padělané a nelegální přípravky představují závažnou hrozbu pro lidské zdraví.
  • U padělků a nelegálních přípravků není možné hovořit o účinnosti, kvalitě a hlavně bezpečnosti.
  • Každý, kdo nakupuje léky pomocí nelegálních nabídek, se vystavuje riziku poškození vlastního zdraví a stává se možnou obětí.

Odkazy

 

Informace o správném nakupování léků a doplňků stravy na Internetu naleznete na https://www.nebezpecneleky.cz/nakup-na-internetu.

Co dělat v případě podezření na nelegální nabídku léku?

« Zpět

Klinické studie