ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

HUMIRA 40 MG/0,8 ML, INJ SOL, 2x0,8ML

Typ padělek
Podnět
Datum vyřízení 20. listopad 2015
Indikační skupina

Deklarovaný obsah

Podrobnosti

SÚKL obdržel od německé regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Humira 40 mg, sdr. inj. sol., 2x0.8ml I, č.šarže 50062XD09, použitelnost 01/2017.

Padělané balení výše uvedené šarže bylo zachyceno v rámci souběžného dovozu u německého distributora, kterému padělané balení uvedené šarže dodal slovenský distributor. Padělané balení bylo v česko-slovenské jazykové verzi.

Dle sdělení držitele rozhodnutí o registraci, společnosti AbbVie Ltd., Maidenhead, Velká Británie, byla šarže č.50062XD09 dodána na český a slovenský trh. Léčivý přípravek je na trh uváděn v česko-slovenském dvojjazyčném balení.

Léčivý přípravek Humira 40 mg, sdr. inj. sol., 2x0.8ml I je v České republice registrován centralizovanou procedurou a je určen k léčbě polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy, entezopatické artritidy, Crohnovy choroby a ložiskové psoriázy u pediatrických pacientů.

V souvislosti s touto zprávou SÚKL upozorňuje všechny subjekty, aby tomuto věnovali maximální pozornost a odebírali léčivé přípravky výhradně od oprávněných subjektů. V případě jakýchkoliv pochybností uložte podezřelá balení uvedené šarže do karantény za účelem prověření dodavatelského řetězce a neprodleně kontaktujte SÚKL, telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl.cz nebo infs@sukl.cz, a zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnost Abbvie s.r.o., telefonicky na +420 233 098 111 nebo elektronicky na info-cz@abbvie.com

Další informace

  • Padělané a nelegální přípravky představují závažnou hrozbu pro lidské zdraví.
  • U padělků a nelegálních přípravků není možné hovořit o účinnosti, kvalitě a hlavně bezpečnosti.
  • Každý, kdo nakupuje léky pomocí nelegálních nabídek, se vystavuje riziku poškození vlastního zdraví a stává se možnou obětí.

Odkazy

 

Informace o správném nakupování léků a doplňků stravy na Internetu naleznete na https://www.nebezpecneleky.cz/nakup-na-internetu.

Co dělat v případě podezření na nelegální nabídku léku?

« Zpět

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie