ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Velcade 3,5 mg

Typ padělek
Podnět
Datum vyřízení 9. leden 2018
Indikační skupina

Deklarovaný obsah

Podrobnosti

SÚKL obdržel od Evropské agentury pro léčivé přípravky informaci o výskytu balení podezřelých z padělání léčivého přípravku Velcade 3,5 mg inj. plv. sol. 1, číslo šarže GGZT800, s dobou použitelnosti 06/2019. Balení podezřelá z padělání jsou v bulharsko-rumunské verzi a nacházejí se na území Bulharska. Číslo šarže odpovídá originálnímu číslu šarže výrobce.

Léčivý přípravek Velcade 3,5 mg inj. plv. sol. 1 je v ČR registrován centralizovaným postupem společenství a je indikován k léčbě pacientů s myelomem a lymfomem.

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Janssen-Cilag International NV, Beerse, Belgie potvrdil, že uvedená šarže předmětného léčivého přípravku byla dodána do České republiky, avšak v česko-slovensko-polské jazykové verzi.

Další informace

  • Padělané a nelegální přípravky představují závažnou hrozbu pro lidské zdraví.
  • U padělků a nelegálních přípravků není možné hovořit o účinnosti, kvalitě a hlavně bezpečnosti.
  • Každý, kdo nakupuje léky pomocí nelegálních nabídek, se vystavuje riziku poškození vlastního zdraví a stává se možnou obětí.

Odkazy

Informace o správném nakupování léků a doplňků stravy na Internetu naleznete na https://www.nebezpecneleky.cz/nakup-na-internetu.

Co dělat v případě podezření na nelegální nabídku léku?

« Zpět

Klinické studie