ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kontrastní látky obsahující gadolinium – doporučeno pozastavení registrace čtyř lineárních látek

SÚKL informuje o tom, že byla zjištěna akumulace gadolinia v mozkové tkáni u pacientů, kteří podstupují vyšetření magnetickou rezonancí (MRI), avšak bez známek klinického poškození.

Výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil pozastavení registrace čtyř lineárních kontrastních látek obsahujících gadolinium, protože bylo zjištěno, že malé množství gadolinia se ukládá v mozkové tkáni u vyšetřovaných pacientů.

Dotčenými kontrastními látkami jsou kyselina gadobenová, gadodiamid, kyselina gadopentetová a gadoversetamid určené pro intravenózní podání. Tyto látky se používají k lepšímu zobrazení struktur tkání na snímcích MRI.

Ze studií, ve kterých byla akumulace gadolinia přímo měřena v mozkové tkáni nebo byla zjišťována zvýšenou intenzitou signálu viditelnou na MRI, vyplynuly přesvědčivé důkazy o tom, že gadolinium je skutečně akumulováno v mozkové tkáni i mnoho měsíců po aplikaci poslední injekce s kontrastní látkou. 

Přestože nejsou dostupné informace o to, že by gadolinium akumulované v mozku vyvolávalo určité obtíže, výbor PRAC se po přehodnocení všech skutečností rozhodl pro přijetí preventivního opatření, zejména s ohledem na to, že dostupné údaje o dlouhodobém účinku gadolinia v mozkové tkáni jsou omezené. Laboratorní testy však prokázaly škodlivý vliv gadolinia na tkáně.  Gadolinium se ukládá i v jiných orgánech a tkáních, což je spojováno se vzácnými nežádoucími účinky, jako jsou kožní plaky nebo nefrogenní systémová fibróza1 – závažné onemocnění charakteristické vznikem fibrózních tkání v kůži, kloubech, svalech a vnitřních orgánech u pacientů s poškozením ledvinných funkcí

Čtyři kontrastní látky, u kterých je doporučeno pozastavení registrace, jsou označovány jako lineární látky. Lineární látky mají strukturu, díky které je gadolinium snáze uvolňováno a může se hromadit ve tkáních. Ostatní kontrastní látky s obsahem gadolinia, známé jako makrocyklické látky, jsou stabilnější a mají menší potenciál uvolňování gadolinia. Výbor PRAC doporučuje nadále používat makrocyklické kontrastní látky,2 ale pouze v případě, kdy snímky bez kontrastu jsou nedostačující, a v nejnižší možné dávce, při které lze dosáhnout dostatečně kvalitních snímků potřebných ke stanovení diagnózy.

1 Předchozí zpráva Evropské lékové agentury z roku 2010 se zabývala rizikem nefrogenní systémové fibrózy.

2 gadobutrol, kyselina gadoterová, gadoteridol

Dvě lineární kontrastní látky však zůstanou i nadále dostupné: kyselina gadoxetová, která je používána v nízkých dávkách pro zobrazení jater a v této indikaci nemá vhodnější alternativu, a kyselina gadopentetová pouze pro injekční aplikaci přímo do kloubů. V této formě obsahuje velmi nízké množství gadolinia – jeho koncentrace je zhruba 200krát nižší než v intravenózních přípravcích. Obě látky by opět měly být používány pouze v případě, kdy snímky bez kontrastu jsou nedostačující, a v co nejnižší možné dávce.

Doporučené pozastavení registrace u dotčených látek může být zrušeno, pokud příslušní držitelé rozhodnutí o registraci doloží nové přínosy léčby u určité skupiny pacientů, které by převážily zjištěná rizika, nebo pokud prokáží, že jejich přípravek (např. v modifikované podobě) neuvolňuje významné množství gadolinia nebo nevede k jeho akumulaci ve tkáních. 

Společnosti, kterých se týkají závěry tohoto hodnocení, mají právo požádat Výbor PRAC o přehodnocení.

Doporučení Výboru PRAC bude nyní zasláno Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP), který vydá konečné stanovisko za EMA. Další informace budou zveřejněny po vyjádření CHMP.

Závěry výboru PRAC mohou vstoupit v platnost až po následném schválení výborem CHMP za EMA a poté Evropskou komisí. Do té doby jsou platné dříve schválené informace o používání přípravků v příslušných SPC. SÚKL doporučuje lékařům používat kontrastní látky s obsahem gadolinia velmi uvážlivě a pouze v případě, kdy snímky bez kontrastu jsou nedostačující. Množství gadolinia ukládané v mozku nebo jiných tkáních se zvyšuje s velikostí kumulativní dávky, proto je nutno podávat vždy jen nejnižší potřebnou dávku a minimalizovat opakovaná podávání.

Více o přípravcích

Kontrastní látky obsahující gadolinium se používají ke zlepšení kvality zobrazení snímku MRI.

MRI je zobrazovací metoda využívající magnetické pole produkované molekulami vody v lidském těle. Jakmile je gadolinium injikováno, interaguje s molekulami vody. V důsledku této interakce molekuly vody vydají silnější signál, což pomáhá dosáhnout jasnějšího zobrazení.

Aktuální hodnocení se vztahuje na přípravky obsahující tyto účinné látky:

Makrocyklické látky: gadobutrol (Gadovist), gadoteridol (Prohance), kyselina gadoterová (Dotarem)

Lineární látky: kyselina gadobenová (Multihance), gadodiamid (Omniscan), kyselina gadopentetová (Magnevist), gadoversetamid (Optimark) a kyselina gadoxetová (Primovist).

Oddělení Farmakovigilance
15. 3. 2017

 

Klinické studie