ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kombinování vakcín proti nemoci covid-19: Je možné?

Vzhledem k častým dotazům odborníků i laické veřejnosti připravil Státní ústav pro kontrolu léčiv odborné stanovisko ke kombinování vakcín proti covid-19. Podklad, ve kterém jsme shrnuli dostupná data z provedených studií, má nyní k dispozici Ministerstvo zdravotnictví ČR.


23.6.2021


Lékaři a očkovaní mohou narazit na to, že při druhé dávce vakcíny nemůže být použita stejná očkovací látka jako na počátku schématu. Důvodem může být třeba kontraindikace pro podání druhé dávky dané vakcíny nebo komplikace při dodávkách vakcín. Aktuálně jsou k dispozici studie, které popisují kombinování vakcín proti covid-19, a to i mezi jednotlivými druhy (kombinace mRNA a vektorových vakcín).

Data k bezpečnosti a účinnosti jsou zatím jen orientační

„Výstupy z těchto studií naznačují, že kombinování vakcín bude pravděpodobně možné, je však potřeba doplnit další data. Vzhledem k malému vzorku očkovaných osob ve studiích je totiž stále potřeba brát informace o bezpečnosti a účinnosti jako orientační,“ vysvětluje Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka SÚKL. Dosavadní observační studie ale na problém s bezpečností a účinností neukazují. Pro potvrzení takových výsledků je potřeba počkat na výsledky randomizovaných studií COM-COV a COM-COV-2, které se očekávají v dohledné době.

„Z pohledu SÚKL nyní platí, že základní očkování by mělo být dokončeno stejnou vakcínou, jakou bylo zahájeno. Tento postoj se může změnit na základě dalších výsledků studií,“ připouští Irena Storová. Ve výjimečných případech, kdy není možné dokončit očkování stejnou vakcínou, jako bylo zahájeno, by měl být pro druhou dávku zvolen alespoň stejný typ vakcíny. V případě, kdy je jako první dávka podána vektorová vakcína a není možné dokončit očkování druhou dávkou vektorové vakcíny, je na zvážení poskytovatele zdravotních služeb podání druhé dávky mRNA vakcíny. Očkovaný ale musí být upozorněn, že se jedná o dávkovací schéma, které není v souladu s rozhodnutím o registraci vakcín.

Stanovisko SÚKL se netýká kombinací s vakcínou Janssen, která je jednodávková.


Aktualizace (září 2021): Stanovisko SÚKL uvedené výše vzniklo v době před vydáním Rozhodnutí MZ ČR k podání třetí (posilovací a dodatečné) dávky očkování proti covid-19. Základní očkování by mělo být přednostně dokončeno stejnou vakcínou, při podání třetí dávky mRNA vakcín je možné podání i tehdy, pokud bylo základní očkování vektorovou vakcínou.


Kontakty pro média: 

Klára Brunclíková, tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení
tel. 702 207 242, tiskove@sukl_cz


Další témata:

Klinické studie