ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ketoprofen k topické léčbě - připomenutí správného používáni

S nástupem slunečného počasí připomíná SÚKL zásady správného používání léčivých přípravků s obsahem ketoprofenu určených k lokální aplikaci.

V souvislosti s topickou léčbou ketoprofenem a současným vystavením se slunečnímu záření nebo použitím solária může dojít k rozvoji fotosenzitivní reakce s různou mírou závažnosti, s možnou generalizací a rozvojem dlouhodobé fotosenzibilizace.

V rámci prevence výskytu fotosenzitivních reakcí považujeme za důležité připomenout následující zásady správného použití topického ketoprofenu:

  • Po každé aplikaci přípravku je důležité důkladné umytí rukou
  • Místo aplikace léčivého přípravku musí být chráněno před slunečním zářením i UV zářením solária po celou dobu používání a následujících 14 dní od ukončení léčby, a to i za oblačného počasí. K ochraně je ideální volný oděv, jelikož místo aplikace nesmí být překryto těsným neprodyšným obvazem.
  • Při jakékoliv kožní reakci v místě aplikace (např. zarudnutí, pupínky, puchýřky…) je nutno léčbu okamžitě přerušit a navštívit kožního lékaře.

Léčivé přípravky s obsahem ketoprofenu k místní aplikaci jsou používané k léčbě lokální symptomatické bolesti a zánětů souvisejících s akutními potížemi pohybového ústrojí, léčbě akutní bolesti dolní páteře, event. k léčbě degenerativních onemocnění pohybového aparátu. V ČR jsou registrovány  tyto léčivé přípravky: Fastum gel, Keplat (léčivá náplast), Ketonal 5% krém a Prontoflex 10%.

Držitelé rozhodnutí o registraci léčivých přípravků s obsahem topického ketoprofenu v současnosti rozesílají    s připomenutím správného používání výše zmíněných přípravků lékařům všech odborností, u kterých je předpoklad preskripce topického ketoprofenu. Součástí opatření pro minimalizaci rizik je i karta pacienta s informacemi o správném používání, kterou mají distributoři dodávat do lékáren společně s léčivými přípravky s obsahem ketoprofenu k topickému použití.

Prosíme všechny lékaře a lékárníky, aby při předepisování a vydávaní těchto léčivých přípravků upozornili pacienty na nutnost dodržování zásad správného používání. Zároveň prosíme o důsledné hlášení jakéhokoliv podezření na možný nežádoucí účinek Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, které bude nápomocné kvalitnějšímu vyhodnocení rizik souvisejících s používáním topického ketoprofenu. Více informací o možnosti hlášení nežádoucích účinků .

 

Oddělení farmakovigilance
21. 4 2015

Klinické studie