ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

K použití inhalačních kortikosteroidů pro léčbu COVID-19 není dostatek údajů

Pracovní skupina pro COVID-19 Evropské agentury pro léčivé přípravky (COVID-ETF) vydala vyjádření pro zdravotnické pracovníky, že v současné době není dostatek důkazů o benefitu inhalačních kortikosteroidů pro léčbu COVID-19.


27.05.2021


Ačkoli pracovní skupina dosud nezaznamenala ze studií, které s inhalačními kortikoidy proběhly nebo probíhají, žádná bezpečnostní rizika, nelze vyloučit možnost poškození zdraví z použití inhalovaných kortikosteroidů u pacientů s COVID- 19, kteří mají normální hladinu kyslíku.

Toto doporučení navazuje na přezkum současných důkazů díky rostoucímu zájmu o inhalační kortikosteroidy (např. budesonid, ciklesonid) pro léčbu ambulantních pacientů s COVID-19. Inhalační kortikosteroidy se obecně používají k léčbě zánětlivých onemocnění v plicích, jako je průduškové astma a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Ke stanovení přínosů inhalačních kortikosteroidů u onemocnění COVID-19 jsou nezbytné další důkazy z klinických studií.

Současné důkazy z klinických studií podporují použití dexamethasonu, systémového kortikosteroidu, u pacientů s COVID- 19. V září 2020 na základě spolehlivých údajů EMA potvrdila použití perorálního nebo injekčního dexamethasonu u pacientů s COVID-19, kteří vyžadují doplňkovou kyslíkovou terapii.

Agentura EMA bude i nadále sledovat používání léčivých přípravků k léčbě nebo prevenci covid-19 s cílem poskytovat zdravotnickým pracovníkůmv EU aktuální doporučení.


Kontakty pro média: 

Klára Brunclíková, tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení
tel. 702 207 242, tiskove@sukl_cz


Další témata:

Klinické studie