ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jak s léky zachází české domácnosti

Nejčastější důvody přítomnosti nepoužitých léčiv v domácnosti

Z průzkumu v tisíci domácnostech vyplynulo, z jakého důvodu mají lidé doma léky, které neužívají (likvidují).

Kontroly léků v domácnostech

Stav a dobu použitelnosti léků kontroluje pravidelně 25 % domácností, tedy pouhá čtvrtina.

Způsoby likvidace léků domácnostmi

O správném způsobu likvidace nepoužitelných léků, tedy bezplatném odevzdání v lékárně, ví 92 % lidí.    

Frekvence užívání léků v domácnosti

Pouze 26 % léků z lékárniček v českých domácnostech je užíváno pravidelně.

Hodnota nevyužitých léčiv

V roce 2013 činila průměrná hodnota nevyužitých léčiv v domácnostech 362 miliónů Kč.

Domácnosti a čtení příbalového letáku

Naprostá většina respondentů (93 %) ví, že léky mají svůj specifický způsob skladování, který je uveden v příbalovém letáku.

Vývoj množství lékového odpadu odevzdaného do lékáren

Množství lékového odpadu v ČR má mírně stoupající tendenci s propadem v roce 2009.

Léky, které bývají v domácnostech nejčastěji

Každá domácnost má doma průměrně 12 různých léků (15 balení). Jedna domácnost má průměrně 6 léků volně prodejných, 5 léků vázaných na recept a 1 přípravek, který není lékem (doplněk stravy).

Očkování

Klinické studie