ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - AVAXIM

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení dvou šarží léčivého přípravku AVAXIM 160 U pod původním názvem a původním kódem SÚKL.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, na základě odborného stanoviska SÚKL, v zájmu zajištění ochrany veřejného zdraví a dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče, v souladu s § 11 písm. h) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů povolilo distribuci, výdej a používání níže uvedených šarží registrovaného léčivého přípravku AVAXIM 160 U, inj.sus., registrační číslo 59/916/97-C pod původním kódem SÚKL 0107134 a s původním názvem AVAXIM 160.

Toto povolení se vztahuje na období do 31.12.2011.

Kód SÚKL Název LP Doplněk názvu Šarže Počet balení
107133 AVAXIM 160 U INJ SUS 1X0.5ML-STŘ E0052-1B 358
D1124-3 21

 

Ministerstvo zdravotnictví ve svém rozhodnutí konstatuje, že pokud by nemohl být léčivý přípravek pod původním názvem AVAXIM 160 využit, mohlo by dojít k nedostatku uvedené očkovací látky, a tím by mohlo dojít ke vzniku nebezpečí onemocnění, proti němuž vakcína chrání.

 

Sekce registrací
29. 6. 2011

Klinické studie