ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – ALKERAN por.tbl.flm. 25x2 mg

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení do oběhu šarže léčivého přípravku  ALKERAN por. tbl. flm. 25x2 mg, u něhož vnitřní a vnější obal, souhrn údajů o přípravku a příbalová informace nejsou v souladu s platnou registrační dokumentací.  

Ministerstvo zdravotnictví ČR v zájmu zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče, v souladu s § 11 písm. h) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, povolilo uvedení do oběhu níže uvedené šarže registrovaného léčivého přípravku ALKERAN por. tbl. flm. 25x2 mg, reg.číslo 44/225/70-C, v celkovém počtu 500 balení.

Na vnitřním a vnějším obalu přípravku, v příbalové informaci a souhrnu údajů o přípravku je nesprávně uvedene adresa držitele rozhodnutí o registraci – Aspen Pharma Trading Limited, 12/13 Exchange Place, I.F.S.C., Dublin 1, Irsko. Správná adresa je Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko.

Tento nesoulad nemá žádný dopad na účinnost a bezpečnost přípravku.

Kód SÚKL

Léčivý přípravek

Doplněk názvu

Číslo šarže

Počet balení

0192842

Alkeran

Por. tbl. flm. 25x2 mg

503163

500

 

Sekce registrací
5. 5. 2015 

Klinické studie