ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - PILOCARPIN

Upozornění na povolení dodávky léčivého přípravku PILOCARPIN ANKERPHARM 2% OČNÍ KAPKY se starší verzí českých textů na obalu a v příbalovém letáku. 

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost Chauvin ankerpharm GmbH, Německo, ohlásil ukončení dodávek léčivého přípravku PILOCARPIN ANKERPHARM 2% OČNÍ KAPKY, oph.gtt.sol.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, na základě odborného stanoviska SÚKL, v zájmu zajištění ochrany veřejného zdraví a dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče,  v souladu s § 11 písm. h) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů povolilo distribuci, výdej a používání níže uvedené šarže léčivého přípravku PILOCARPIN ANKERPHARM 2% OČNÍ KAPKY, oph.gtt.sol., registrační číslo 64/103/83-C v celkovém počtu 5.000 balení.

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu Šarže
0013401 PILOCARPIN ANKERPHARM 2% OČNÍ KAPKY OPH GTT SOL 1X10ML            280

 

Obal uvedené šarže léčivého přípravku i příbalová informace je dvojjazyčná, kdy text v českém jazyce neodpovídá platné registrační dokumentaci (použité texty jsou v provedení platném před 26. 3. 2011, kdy byla provedena jejich úprava).

 

Aktuální platná příbalová informace přípravku PILOCARPIN ANKERPHARM 2% OČNÍ KAPKY je uvedena v Databázi léků na webových stránkách SÚKL. 

 

V případě potřeby je možné dle Zákona o léčivech další dodávky léčivých přípravků s pilokarpinem zajistit v rámci individuálního dovozu pro konkrétního pacienta, případě na základě Ministerstvem zdravotnictví ČR schváleného specifického léčebného programu.

 

 

Sekce registrací
12. 5. 2011

Klinické studie