ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – TOBRADEX

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení do oběhu šarží léčivého přípravku TOBRADEX oph.gtt.sus. 1x5 ml, u nichž vnější obal není v souladu s platnou registrační dokumentací.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky v zájmu zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče, v souladu s § 11 pism. h) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, povolilo uvedení do oběhu níže uvedených šarží registrovaného léčivého přípravku TOBRADEX oph.gtt.sus. 1x5 ml, reg.číslo 64/706/99-C.

Na vnějším obalu je v Braillově písmu uvedeno: „Tobradex“, místo správného: „Tobradex oční kapky“.  

 

Kód SÚKL

Léčivý přípravek

Doplněk názvu

Číslo šarže

2547

TOBRADEX

OPH GTT SUS 1x5 ml

12L03G

13A24K

13B28J

13E16M

 

Sekce registrací
19. 6. 2013

Klinické studie