ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – TOBRADEX

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení do oběhu šarží léčivého přípravku TOBRADEX oph.gtt.sus. 1x5 ml, u nichž vnější obal není v souladu s platnou registrační dokumentací.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky v zájmu zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče, v souladu s § 11 pism. h) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, povolilo uvedení do oběhu níže uvedených šarží registrovaného léčivého přípravku TOBRADEX oph.gtt.sus. 1x5 ml, reg.číslo 64/706/99-C.

Na vnějším obalu je v Braillově písmu uvedeno: „Tobradex“, místo správného: „Tobradex oční kapky“.  

 

Kód SÚKL

Léčivý přípravek

Doplněk názvu

Číslo šarže

2547

TOBRADEX

OPH GTT SUS 1x5 ml

12L03G

13A24K

13B28J

13E16M

 

Sekce registrací
19. 6. 2013

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie