ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – SUSTANON

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvést do oběhu šarži léčivého přípravku SUSTANON 250 v provedení, které není v souladu s platnou registrační dokumentací.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky v zájmu zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče, v souladu s § 11 písm. h) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, povolilo uvedení do oběhu níže uvedené šarže registrovaného léčivého přípravku SUSTANON 250 inj.sol. 1x1 ml/250 mg, reg.č. 56/357/91-C, v celkovém počtu 3 771 ks balení.  

Léčivý přípravek je s vnitřním obalem – ampulka, tj. v provedení, které není v souladu s platnou registrační dokumentací, správně má být v injekční lahvičce.

 

Kód SÚKL Léčivý přípravek Doplněk názvu Číslo šarže Počet balení
187606

SUSTANON 250

INJ SOL 1x1 ml/250 mg 11566    3 771

 

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci N.V. Organon, Oss, Nizozemsko nemá v současné době k dispozici přípravky se správným vnitřním obalem. 

 

 

Sekce registrací
19. 9. 2012

Klinické studie