ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - TOBI

SÚKL informuje o povolení uvedení dvou šarží léčivého přípravku TOBI 300 MG/5 ML NEBULISER SOLUTION se zaměněnými údaji o datu použitelnosti a číslu šarže na vnějším i vnitřním obalu.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, na základě odborného stanoviska SÚKL, v zájmu zajištění ochrany veřejného zdraví a dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče, v souladu s § 11 písm. h) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů povolilo distribuci, výdej a používání níže uvedených šarží registrovaného léčivého přípravku TOBI 300 MG/5 ML NEBULISER SOLUTION, inh.sol., registrační číslo 15/312/03-C v celkovém množství 89 balení.

 

Kód SÚKL Název LP Doplněk názvu Číslo šarže Počet balení Správné údaje
17984 TOBI 300 MG/5 ML
NEBULISER SOLUTION
INH SOL 56X300MG/5ML X0051J 14 Číslo šarže X0051J
Doba použitelnosti 05/2013
X0035A 75 Číslo šarže X0035A
Doba použitelnosti 02/2012

Na vnějším i vnitřním obalu léčivého přípravku jsou údaje o datu použitelnosti a číslu šarže zaměněny. 

Držitel rozhodnutí o registraci Novartis s.r.o., Praha, Česká republika nemá v současné době k dispozici přípravek se správnými údaji na vnějším i vnitřním obalu léčivého přípravku.  

 

Sekce registrací
20. 7. 2011

Klinické studie