ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace SÚKL - neregistrovaný léčivý přípravek TAROMENTIN

Důležitá informace SÚKL pro distributory a zdravotnické pracovníky týkající se závady v jakosti uvedené šarže neregistrovaného léčivého přípravku TAROMENTIN, por. plv. sus. 400mg+57mg/5 ml.

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o závadě v jakosti neregistrovaného léčivého přípravku TAROMENTIN, por. plv. sus. 400mg+57mg/5 ml, šarže číslo 010316, doba použitelnosti 03/2018. Složení uvedené šarže neodpovídá schválené registrační dokumentaci, na základě které je uvedený léčivý přípravek v Polsku národně registrován. 

Šarže tedy nesmí být nadále distribuována a vydávána a musí být vrácena zpět dodavateli.

Jedná se o léčivý přípravek s obsahem léčivých látek amoxicillinum a acidum clavulanicum.

Za případné nežádoucí účinky při použití neregistrovaného léčivého přípravku podle § 8 odst. 5) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů nese odpovědnost poskytovatel zdravotních služeb.

 

Žádáme všechny provozovatele o  poskytnutí informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Taromentin, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti 

24. 8. 2016

 

 

Klinické studie