ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace pro zdravotnické pracovníky

Upozornění na správný způsob zacházení s léčivým přípravkem ANAPEN INJ. ROZTOK 300 mcg/0,3ml (předplněná injekční stříkačka).

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě informací získaných od zdravotnických pracovníků upozorňuje na správný způsob zacházení s léčivým přípravkem ANAPEN.

Léčivý přípravek ANAPEN inj.roztok 300mcg/0,3ml, předplněná injekční stříkačka, obsahuje adrenalin a je určen k neodkladné léčbě akutních alergických reakcí vyvolaných potravinami nebo hmyzím kousnutím.

Všechny pacienty, jimž byl předepsán Anapen, je třeba důkladně proškolit tak, aby dobře rozuměli indikacím a správnému způsobu aplikace. Chybné použití může znamenat přímé ohrožení zdraví.

Součástí podávané informace musí být upozornění pro pacienty k předplněné injekční stříkačce v auto-injekčnímu přístroji (autoinjektoru). Manipulace s autoinjektorem vyžaduje pozornost při zacházení.

Pacienti by měli dávat pozor, aby při manipulaci s tímto přípravkem nedošlo k nechtěnému znehodnocení stříkačky způsobenému náhodným vysunutím jehly. Při vpíchnutí injekce a vyprázdnění obsahu se jehla zasune zpět do ochranného pláště a další aplikace není možná (jehla se již znovu nevysune).

Způsob podávání:  Anapen.bmp

Sekce dozoru SÚKL
22.4.2010 

 

Klinické studie