ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Hoodia Patches

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Hoodia Patches.

Tento přípravek byl dle rozhodnutí Ústavu zařazen mezi léčivé přípravky, a tudíž podléhá povinně registraci, ta mu však nebyla udělena. Stejná situace nastala i u přípravku, HOODIA SPRAY, ke kterému již dříve SÚKL vydal rozhodnutí, viz  FYTOFONTANA_DIETCEUTICAL_HOODIA_SPRAY_.pdf Hoodia spray.pdf (78,28 KB).

 

               Hoodia_patches_l__c.jpg      Hoodia_patches_rub.jpg      Hoodia_spray.jpg

                                           


30. 6. 2011
Oddělení dozoru nad reklamou

Klinické studie