ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o správném skladování léků

Požadavky na uchovávání léku jsou vždy uvedeny v příbalové informaci a zároveň také na obalu.

Tato informace obsahuje jednak údaj o tom, v jakém teplotním rozmezí má být lék uchovávaný (např. při teplotě do 25 °C), případně další požadavky na jeho uchovávání (např. Chraňte před mrazem).

Kde je možné nalézt informaci o době použitelnosti léku a jak často je třeba tento údaj kontrolovat?

Informace o použitelnosti léku je uvedena jednak na obalu, dále pak na samotném blistru (tubě, lahvičce atd.).

Údaj o použitelnosti léku je vyznačen v tomto formátu: „Použitelné do: 09/2015“ (měsíc/rok). Po uplynutí tohoto data není možné lék použít a je třeba jej odnést do lékárny, která zajistí jeho bezpečnou likvidaci.

Léky, které má pacient doma v zásobě, je potřeba čas od času zkontrolovat, a ty, které již použitelné nejsou (jsou tzv. exspirované), odnést k likvidaci do lékárny.

Klinické studie