ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o odcizení léčivých přípravků Eliquis 2,5 mg a Daklinza 30 mg a 60 mg

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků Eliquis 2,5 mg, tbl. flm., Daklinza 30 mg a Daklinza 60 mg, tbl. flm.  

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o odcizení následujících léčivých přípravků:

    

Název LP

Velikost balení

Číslo šarže

Použitelnost do

Počet balení

Eliquis 2,5 mg

TBL FLM 200

4G80693

  04/2017

  20

Eliquis 2,5 mg

TBL FLM 60

4L76184

  08/2017

  55

Daklinza 30 mg

TBL FLM 28

4G80890

  07/2016

   2

Daklinza 60 mg

TBL FLM 28

4G80896

  07/2016

  10

 

Odcizená balení byla v německé jazykové verzi. Léčivé přípravky jsou v ČR registrovány centralizovanou procedurou a uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

U odcizených balení předmětných šarží léčivých přípravků Eliquis 2,5 mg a Daklinza 30 mg a 60 mg došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich již nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení předmětné šarže proto v žádném případě nelze použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě odcizených balení předmětné šarže nelze doložit. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.

 

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

15.8. 2016

Klinické studie