ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o odcizení léčivých přípravků

SÚKL upozorňuje na odcizení zásilky léčivých přípravků MabThera a Herceptin.

Europol informoval o případu krádeže léčivých přípravků MabThera a Herceptin ze skladu v Sokolow, Polsko.

Předmětem krádeže byl léčivý přípravek MabThera, 118 balení šarže č. N7025B07 a 106 balení šarže č. N7019B01 a dále 150 balení léčivého přípravku Herceptin šarže č. H4517H02.

Léčivý přípravek MabThera je v ČR registrován a používá se k léčbě nehodgkinských lymfomů, chronické lymfatické leukémie, revmatoidní artritidy a granulomatózy s polyangiitidou a mikroskopickou polyangiitidou.

Léčivý přípravek Herceptin je v ČR registrován a je určen k léčbě metastazujícího a časného karcinomu prsu a metastazujícího adenokarcinomu žaludku.

U výše uvedených šarží léčivých přípravků došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Takové léčivé přípravky předmětných šarží proto v žádném případě nelze použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě výše uvedených odcizených léčivých přípravků nelze doložit. Léčivé přípravky by byly po jejich uvedení zpět na trh považovány za padělky.

 

Podezřelé zásilky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

31. 8. 2015

 

Aktualizace ze dne 4. 9. 2015

Dle sdělení držitele byla šarže č. N7025B07 léčivého přípravku MabThera 500 mg inf. cnc. sol. 1x50ml určena pro nizozemský trh, šarže č. N7019B01 léčivého přípravku MabThera 500 mg inf. cnc. sol.1x50ml pro polský trh a šarže č. H4517H02 léčivého přípravku Herceptin 150mg ivn. inf. plv. sol. 1X150mg též pro polský trh.

 

Oddělení závad v jakosti

4. 9. 2015

Klinické studie